HOMEMADE BLACKBERRY JAM

323cal/100g (137KJ)
Ingredients: 100% blackberry, sugar, citric acid
Package sizes: 470gr/16.58oz ; 700gr/24.7oz

Izrada ovog web site-a omogucena je uz pomoc americkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Americkih Drzava za medjunarodni razvoj (USAID). Foodex je u potpunosti odgovoran za sadrzaj ovog web site-a, koji ne mora nuzno odrazavati stavove USAID-a ili vlade Sjedinjenih Americkih Drzava o nama I proizvodi I sindikati I prodajna mreza I recepti I galerija I aktuelno I kontakt